Caesar Book 1 Ablative Identification 2

Identify each of the underlined ablative constructions from Caesar Book 1.

Match the items on the right to the items on the left.
hominēs inimīcō animō
datā facultāte per prōvinciam itineris faciendī
erat omnīnō in Galliā ulteriōre legiō ūna
[Lēgātī rogant] ut eius voluntāte id sibi facere liceat.
Neque hominēs temperātūrōs ab iniūriā et maleficiō [Caesar] exīstimābat.
diem dīcunt, quā diē ad rīpam Rhodanī omnēs conveniant.
Perfacile factū esse illīs probat cōnāta perficere
Hāc ōrātiōneadductī
Erant omnīnō itinera duo, quibus itineribus domō exīre possent.