Caesar Book 1 Figures of Speech Identification

Identify each of the underlined figures of speech from Caesar Book 1.

Match the items on the right to the items on the left.
Fer mihi auxilium!
Gallōs ā Belgīs Matrona et Sēquana dīvidit
minimēque ad eōs mercātōrēs saepe commeant
Hī omnēs linguā, īnstitūtīs, lēgibus inter sē differunt.
[Helvētiī] angustōs sē fīnēs habēre arbitrābantur
inter sē fidem et iūs iūrandum dant
[Orgetorīgem] damnātum poenam sequī oportēbat, ut ignī cremārētur.
Boiōsque, quī Nōrēiamque oppugnārant,
Erant omnīnō itinera duo, quibus itineribus domō exīre possent
lēgātōs ad eum mittunt nōbilissimōs cīvitātis
Perfacile factū esse illīs probat cōnāta perficere
synesis (constructio ad sensum)
litotes
asyndeton
word picture, synecdoche
hendiadys
pleonasm
syncope
legalistic Latin
hyperbaton
alliteration, polyptoton