Caesar Book 1 Figures of Speech Identification

Identify each of the underlined figures of speech from Caesar Book 1.

Match the items on the right to the items on the left.
Gallōs ā Belgīs Matrona et Sēquana dīvidit
minimēque ad eōs mercātōrēs saepe commeant
Hī omnēs linguā, īnstitūtīs, lēgibus inter sē differunt.
[Helvētiī] angustōs sē fīnēs habēre arbitrābantur
inter sē fidem et iūs iūrandum dant
[Orgetorīgem] damnātum poenam sequī oportēbat, ut ignī cremārētur.
Boiōsque, quī Nōrēiamque oppugnārant,
Erant omnīnō itinera duo, quibus itineribus domō exīre possent
lēgātōs ad eum mittunt nōbilissimōs cīvitātis